Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

0617 8802 500
Reposted fromgreenloud greenloud viarudaagg rudaagg

April 05 2018

9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakriokineza kriokineza
3938 ac85 500
Reposted fromsavatage savatage viakriokineza kriokineza
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viablackheartgirl blackheartgirl
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaoborze oborze
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viairmelin irmelin
8915 aa38 500
Reposted frombiru biru vialaparisienne laparisienne
7013 6d29
Reposted fromtojad tojad viablackheartgirl blackheartgirl

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viapannakies pannakies

April 04 2018

5881 6a66 500
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetnewyork mysweetnewyork
0491 4bcb 500
Reposted frompischus pischus viaasylopath asylopath
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapannakies pannakies
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus vialoveveryone loveveryone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl