Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

9607 ed33
Reposted fromikhakima ikhakima viaOnly2you Only2you
0772 acf9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapannakies pannakies
9588 26e0 500
Wiesz, często łapię się na myślach typu: chciałabym przeżyć taką miłość jak Rose i Jack. Mickey i Mallory. Kasia i Tomek. Kumasz? Spotykają się i od razu wiedzą, że to jest to. Że już dalej nie muszą szukać. A ja nie pamiętam, kiedy ostatnim razem miałam taką pewność. Za każdym razem, kiedy z kimś się wiążę, mam poczucie, że czegoś brakuje. Że ja tu, z tym facetem marnuję czas, bo gdzieś tam czeka na mnie ON. Ten jedyny.
— Malwina Pająk
Reposted fromlittlefool littlefool viaavooid avooid
3733 529e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0812 9733 500
Reposted fromwyszyk wyszyk viaasylopath asylopath
Są różne rodzaje tęsknot. Czy mówił ci ktoś o tym? Inaczej tęskni się za kimś, gdy wiesz, że jeszcze zobaczysz tę osobę i inaczej, kiedy ona już nigdy do ciebie nie wróci. Są tęsknoty dobre i złe. Dobre to takie, przy których pomimo wszystko jesteś szczęśliwy. Wtedy oczekiwanie działa na ciebie kojąco, jak opatrunek na udręczone serce. Natomiast złe tęsknoty łamią ci ten właśnie mięsień, rozrywają duszę i wyciskają łzy spod powiek. Te pierwsze wskrzeszają, drugie zaś odbierają chęci do dalszego życia.
— Diana Sullivan

November 27 2016

6475 9277 500
Reposted fromkaynewest kaynewest viagdziejestola gdziejestola
1452 5b32 500
Reposted fromslodziak slodziak viajasminnie jasminnie
5048 b9c1 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola
Teraz po prostu lubię swoje życie, moją normaność, nie muszę sobie niczego kompensować. Wolę obierać w domu ziemniaki w klapkach niż w szpilkach. Choć podziwiam kobiety, które potrafią cały dzień biegać na obcasach, nawet po bułki do sklepu. Mało pożądam rzeczy. Podczas ostatniej przeprowadzki uświadomiłam sobie, że właściwie wszystko mam: nie potrzebuję nowego telewizora, bo ten działa, ani nowych mebli. Może to pamięć tego, skąd jestem, że nie wyrastałam wśród bogatych.
— Magdalena Cielecka
Głupotą byłoby czynić z miłości życiowy priorytet.
— M. Skłodowska-Curie
1220 7027
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge vianoticeme noticeme
0072 5ab0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl