Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viabederektorem bederektorem
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viabederektorem bederektorem

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viabederektorem bederektorem
3128 dc9b

Kiedy planuję wycieczkę za granicę po obejrzeniu wiadomości...

Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaasylopath asylopath
7284 4b91 500
Reposted fromtfu tfu viaasylopath asylopath— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viaasylopath asylopath
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viaasylopath asylopath
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viaasylopath asylopath
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaasylopath asylopath
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
2500 522d 500

October 10 2017

3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viakomplikacja komplikacja

October 09 2017

-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaasylopath asylopath

October 08 2017

September 27 2017

Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita vianowelovestory nowelovestory
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl