Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaMissMurder MissMurder
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
2938 ad74
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viaawakened awakened
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaawakened awakened

May 18 2017

1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viamjoszu mjoszu
Reposted fromciarka ciarka viamjoszu mjoszu
3600 ad65
Reposted frommjoszu mjoszu
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viagdziejestola gdziejestola
8132 60c8

May 17 2017

7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
9282 761b 500
Reposted fromkyte kyte viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl