Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

5442 7bf3
Reposted fromxalchemic xalchemic
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 22 2018

2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu vianowelovestory nowelovestory
2208 da73 500
Reposted fromthetemple thetemple

July 11 2018

5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaasylopath asylopath
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

Ale potem przypominam sobie, że miłość nie zawsze jest piękna. Czasami zamiast radości, uśmiechu i trzepotu motylich skrzydeł w brzuchu towarzyszą jej ból, łzy i odgłos pękającego serca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove viacouples couples

June 24 2018

2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahasandra hasandra
Reposted fromgruetze gruetze viagitarowaaaA gitarowaaaA
0620 f37c 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viahasandra hasandra

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viaxannabelle xannabelle

June 22 2018

3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viawelovekate welovekate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl