Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

Po co martwisz się o to  kto chce ją, skoro ona chce tylko Ciebie? 
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
2423 7cf3 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viascorpix scorpix

October 14 2016

grałem twoim i umarl
Reposted frommajkey majkey viamakemewannadie makemewannadie
8274 e18e
Reposted frompablafiorella pablafiorella vianotnow notnow
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazielonypenis zielonypenis
3470 0bda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3472 ddc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 13 2016

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuc spokoj duszy; zadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyslania - po prostu spokoj. 
— K. Bagieńska / 04.2016 / rozmyslania nad obiadem
Reposted fromriseme riseme viabakatson bakatson
grafika couple, cozy, and hug
Reposted fromweightless weightless viarecommencer recommencer
1789 1b88 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaeskapiza eskapiza
1645 f0f7 500
Reposted fromoll oll viarecommencer recommencer
1358 54fa 500
Reposted fromrol rol viatasteofmartini tasteofmartini
Reposted fromtfu tfu viatasteofmartini tasteofmartini
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'cholera, kto by pomyślał'

October 12 2016

Życie jest zbyt krótkie, żeby otwierać niedobre wino i pić je z nudnymi ludźmi.
— Mads Mikklesen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaHydrazyna Hydrazyna
1987 e99f 500
Reposted fromXsimnl Xsimnl vialaj laj
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viabeeth beeth
4807 0865
Reposted fromremeeember remeeember viadusz dusz
grafika couple, hug, and love
Reposted fromweightless weightless vianoticeme noticeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl