Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Jak spotykasz właściwego człowieka, to nie musisz już nikogo udawać.
— Magda Steczkowska w wywiadzie dla businessandprestige.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 20 2017

1469 c5ce 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viasowaaa sowaaa
4114 4112
Reposted frompesy pesy viasowaaa sowaaa
Reposted fromsowaaa sowaaa
Reposted fromsowaaa sowaaa
6101 bd4b 500
Reposted fromfuckthis fuckthis viasowaaa sowaaa
3783 eb13
Reposted fromeratoo eratoo viasowaaa sowaaa
Reposted fromFlau Flau viaAbbaPater AbbaPater
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua vialubje lubje
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viasowaaa sowaaa
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasowaaa sowaaa
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viasowaaa sowaaa
Reposted fromweheartit weheartit viasowaaa sowaaa
5651 37db
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl