Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

7903 e1fb
Reposted fromstolpstein stolpstein viarenioo renioo
2219 dddd 500
8658 c52e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialittlegray littlegray
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
1163 2226 500
Reposted fromfitvet fitvet viasleeplessy sleeplessy
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasleeplessy sleeplessy
3928 7225

March 14 2017

8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viayourhabit yourhabit
1102 8b4f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaasylopath asylopath
3315 0829
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath

March 13 2017

1221 c0f9 500

janvranovsky:

Pink residence in Morishita, Tokyo | © Jan Vranovský, 2016

Reposted fromerial erial viayoungie youngie
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaodnowa odnowa

March 07 2017

4740 4073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaasylopath asylopath

March 05 2017

7831 5a07
Reposted fromunco unco viatoniewszystko toniewszystko
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viatoniewszystko toniewszystko
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl