Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology

May 31 2017

8310 961b
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
7039 0e9e
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
Jeśli dwie osoby mają być razem to w końcu znajdą na to sposób.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
3986 ebf9 500

weirdrussians:

Knights of the Round Table

Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viaasylopath asylopath
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaalliwantisyou alliwantisyou
Powiem Ci kiedyś jak bardzo bolała mnie Twoja nieobecność.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaalliwantisyou alliwantisyou
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaalliwantisyou alliwantisyou

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou

May 30 2017

5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaicetea123 icetea123
4550 6344 500
Kawa stygnie. Uczucia gasną. Piwo traci gaz. Namiętność wietrzeje, a ludzie zwyczajnie odchodzą.
— I.
2459 696a 500
Reposted fromicanread icanread viasablemarguerite sablemarguerite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl