Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

6444 5fd7 500
Reposted byleniwieeckiksalmostloverBetterDaysdontforgotarrivesxmartiitazniebieskimillarwyddhope24naturalgingerifoundhimxsneakyxmagolek22freewayjointskurwysynmglistyporanekpiehusviva-salvadoreseasonsmajenkiolvidomyinstantneedaanetaxxbanitkaalexandersmith8805sorainyhappinessSuckMyDickoutkapafemaleversionofahustlaleireinvisibileraptorekweselefigara
6438 836b
Reposted bymojeoczysanadalzieloneiamanartistgeraltmysteriousshadowlittlegrayitmakesmecalmlefuasylopathdisheveledzoielinelaIrissflexibilissorainyhappinessanikrokumymindsWpiwnicyUdziadkahope24mentispenetraliasilence89hmpf3rdmagdakmauakbegoodtomelobussabsolutelyfuckingnotMonia94niepoukladanavaillance
6422 b0c2
Reposted byleniwieeckiksitmakesmecalm
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
0693 c99d 500

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viapannakies pannakies
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaasylopath asylopath
5750 89eb 500
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

8089 ec37

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola

Spalone mosty to najlepszy w życiu start.

— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
0447 ac96
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viaOnly2you Only2you

June 11 2017

Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath
7881 2b68 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

June 07 2017

5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl