Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viaasylopath asylopath
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaasylopath asylopath
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viaasylopath asylopath
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viathetemple thetemple
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapannakies pannakies
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaasylopath asylopath
0441 8d21

July 08 2017

Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaavooid avooid
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaavooid avooid
0495 9ff2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viapannakies pannakies

July 04 2017

8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaasylopath asylopath

June 21 2017

Jak spotykasz właściwego człowieka, to nie musisz już nikogo udawać.
— Magda Steczkowska w wywiadzie dla businessandprestige.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl