Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakies pannakies

September 16 2019

1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
3040 ec4e 500
6836 f4d5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaftmo ftmo
3848 e237 500
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
8787 5102
Reposted fromfoods foods viaawakened awakened
8712 a540 500
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialeniwieec leniwieec

July 21 2019

3124 42be 500
3247 73b5 500

June 06 2019

- Lazania o siódmej rano? Na serio nie zostałaś stworzona do wstawania przed południem, nie? - To żarcie, a ty jesteś głodna. Nie wiem, dlaczego społeczeństwo musi wszystkiemu przyklejać etykiety. To się je rano, tamto wieczorem. Co za głupota. Jeśli masz ochotę na lazanię, to powinnaś zjeść lazanię, a nie gapić się na zegarek.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaavooid avooid
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaftmo ftmo
Jeżeli przyjaźń, to bez żadnej ściemy. Na każdą porę duszy i pogodę oczu. Na dobre i na złe. Rzeczy. Na kawę i wino, telefon, niezapowiedziane pukanie do drzwi. Na każdą histerię i na każdy sukces. Jeżeli przyjaźń, to tylko prawdziwa.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahysterie hysterie
3996 bfdc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamerkaba merkaba

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka

March 02 2019

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— Katarzyna Wyszyńska w artykule: "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viamerkaba merkaba
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamerkaba merkaba

March 01 2019

4914 c535
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawelovekate welovekate
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaeskapiza eskapiza
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...